خیریه مهرلیلا

لوازم تحریر

تهیه لوازم تحریر برای کودکان مناطق کم برخوردار

مبلغ پروژه: 600,000,000 ریال

مبلغ مانده: 525,870,000 ریال

تعداد مشارکت: 57

مبلغ مشارکت: 74,130,000 ریال

برآورده کردن آرزوهای به حق کودکان مناطق کم برخوردار یکی از رسالت های ما است، امسال هم به رسم و سنت دیرینه “خیریه مهرلیلا” برای تامین این اقلام در حال تدارک هستیم و امید داریم با دست همراهی شما، قدم های بلندتر و محکم تری برداریم.


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید